Gian Maria Gros-Pietro

Gros-Pietro

Presidente Intesa Sanpaolo